سرباز شهید حیدر غلامپور

  نام پدر : حسین

 تاریخ تولد : 1340

 محل شهادت : سوسنگرد

 تاریخ شهادت : 1360

 محل دفن : گلزار شهدای شیراز