شهید منصور ایزدی
نام پدر : احمد
تاریخ تولد : 1350
محل شهادت : ام القصر
تاریخ شهادت : 18/04/1365
محل دفن : گلزار شهدای مادر سلیمان
ز لطف (ایزدی)هستیم مسرور
که در راه خدا دادیم (منصور)
چهاردهم مهرماه سال 1350 در خانواده ای مذهبی و متدین در مادر سلیمان پا به عرصه وجود نهاد.از همان کودکی با قرآن مانوس شد و تا سال سوم راهنمایی تحصیل را ادامه داد.وی در دوره نوجوانی درس ایثار را در بسیج آموخت.چندین بار به سپاه پاسداران قادرآباد جهت اعزام مراجعه کرد ، ولی بعلت سن کم مدتها در حسرت ماند.آنقدر سماجت کرد که بالاخره با اصرار توانست رضایت نامه را از پدر بگیرد و روز 22/02/1365 با همه وداع کرد و به جمع لشکر المهدی در خط مقدم جبهه فاو و ام القصر اعزام شد.و شجاعانه در برابر دشمن ایستادگی کرد و از زخم نهراسیدچرا که مرحمی از ایمان داشت.سرانجام در تاریخ 18/04/1365 بر اثر اصابت ترکش خمپاره فرق سرش شکافته شد و پیکر پاک و مطهرش بر دستان مردم غیور پاسارگاد تشییع و در گلزار شهدای مادر سلیمان در جوار دیگر گلگون کفنان  به خاک سپرده شد.
منبع : کتاب از فرش تا عرش به کوشش حجت اله قلی پور