رونمایی از کارت همیار شهید


کارت همیار شهید

بسم الله الرحمن الرحیم

عنوان طرح : کارت همیار شهید

وضعیت طرح: برای اولین بار در کشور

پیشنهاد طرح : بسیجی  روح اله باصری

تاریخ پیشنهاد طرح : 12/11/1393 مصادف با آغاز دهه مبارک فجر

ضرورت تحقیق طرح :

بارزترین جلوه های ایثار و شهادت در دین اسلام تجلی پیدا می کند و این دین ، ایثارگری و شهادت طلبی را در راه تعمیق آرمانهای مذهبی تشویق نموده و بیشتر از هر چیز دیگری به آن پرداخته است بنابراین توجه به فرهنگ ایثار و شهادت و همچنین ترویج آن،ضروری و اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.