پاسدار شهید درویش نریمانی

 

فرزند : آقا

 

تاریخ تولد : 1339

 

محل شهادت : جبهه های جنوب کشور

 

تاریخ شهادت : 25/12/1363

 

محل دفن : گلزار شهدای علی آباد