با طلوع خورشید پنجمین روز فروردین ماه سال 1350 در محله علی آباد در خانواده ای مذهبی و متدین به دنیا آمد.

وقتی جنگ بر ایران تحمیل شددیگر پای ماندن نداشت ، اما سن کم مانع رفتنش به جبهه می شد.

چند سالی پشت جبهه در پایگاه مقاومت و مسجد فعالیت کرد.در مقطع دبیرستان درس می خواند و تازه وارد سن شانزده سالگی شده بود . برای آخرین بار سراغ پدر رفت تا با اصرار و سماجت اجازه بگیرد و سرانجام با گرفتن رضایت خانواده اش روانه جبهه شد.

سرانجام در تاریخ 27/01/1366 در منطقه بوالحسن در سن 16 سالگی به شهادت رسید.

پیکر پاک و مطهرش با حضور گسترده مردم در گلزار شهدای علی آباد کمین به خاک سپرده شد.